Generel information 2021-2022

På grund af Covid-19 forbeholder vi os ret til at aflyse hold. Vi tilbagebetaler kontingentet, hvis aflysningen finder sted inden sæsonstart.

Nedstående er gældende, hvis Corona restriktionerne tillader det:

Første svømmegang møder i omklædt inde i svømmehallen, hvor jeres instruktør vil tage imod jer. Jeres forældre må gerne gå med ind den første gang og se på i hallen.  De øvrige gange må de se på fra forhallen.

Svømmerne må gå i omklædningsrummet 15 minutter før holdet starter og omklædning skal afsluttes senest 20 minutter efter.

Garderobeskabe i omklædningsrummene kan aflåses, med en selvvalgt kode. Det er vigtigt at svømmeren kan huske sin kode. Svømmeklubben kan ikke åbne skabene.

Man må af sikkerhedsmæssige grunde først være i hallen 10 minutter inden ens hold starter, så er der garanti for, at der er en instruktør tilstede.

For at alle for den bedst mulige svømmeoplevelse anbefaler vi, at der ikke spises en time inden svømning, at man bliver hjemme når man ikke er på toppen og at man først kommer til svømning 48 timer efter endt sygdom.

Klapvogn og lift kan lånes i svømmehallen, men skal stilles tilbage på plads efter brug.

Elektroniske medier (kamera, mobil, iPad og pc) skal være slukket i omklædningsrummet og i svømmehallen.

Der kan i løbet af sæsonen ske aflysning af svømmehold pga. uforudsete hændelser i hallen eller afføring/opkast i vandet. Det er ikke muligt at tilbyde erstatning eller delvis tilbagebetaling af kontingentet.

Det er kun børn, der er tilmeldt svømning i det varme vand, der må opholde sig der.

Mærkedage tages i uge 44, 3, 11 og 19. Min svømmebog medbringes. Forældre må se på i hallen.

Min svømmebog udleveres ved første mærkedag på vandmand og brandmand.

Hvis svømmebogen bliver væk, kan en ny købes for 80 kr. ved henvendelse til sekretæren på kontor@svoem-laksen.dk

Vi opfordre jer til altid at læse jeres mails og til at følge med på vores Facebook side: www.facebook.com/svoemlaksen/. For altid at være opdateret på nyheder eller mulige ændringer.

Lukkedage:

01-09-2021 Første svømmedag

18-10-2021 til 24-10-2021 Efterårsferie (uge 42)

15-11-2021 Klubmesterskab

20-12-2021 til 02-01-2021 Juleferie

20-12-2021 Klippe-klisterdag

22-01-2022 NS mini stævne

14-02-2022 til 20-02-2022 Vinterferie (uge 7)

11-04-2022 til 18-04-2022 Påskeferie

13-05-2022 Bededagsferie

26-05-2022 Kristi Himmelfart

31-05-2022 Sidste svømmedag