Generel information 2020-2021

På grund af Covid-19 forbeholder vi os ret til at aflyse hold. Vi tilbagebetaler kontingentet, hvis aflysningen finder sted inden sæsonstart.

Kommunen har fået økonomi til at renovere herre omklædningsrummene. Det betyder at svømmerne i en periode frem til og med november eller december, skal dele damernes to omklædningsrum (et til herre og et til damer).

Første svømmegang møder i omklædt inde i svømmehallen. Hvor jeres instruktør vil tage imod jer. Jeres forældre må gerne gå med ind den første gang, og se på i hallen. De øvrigen gange må de se på fra forhallen.

Svømmerne må gå i omklædningsrummet 15 minutter før første hold stater og omklædning skal afsluttes senest 20 minutter efter sidste hold.

Garderobeskabe i omklædningsrummene kan aflåses, med en selvvalgt kode. Det er vigtigt at svømmeren kan huske sin kode. Svømmeklubben kan ikke åbne skabene.

Man må af sikkerhedsmæssige grunde først være i hallen 10 minutter inden ens hold starter, så er der garanti for, at der er en instruktør tilstede.

For at alle for den bedst mulige svømmeoplevelse anbefaler vi, at der ikke spises en time inden svømning, at man bliver hjemme når man ikke er på toppen og at man først kommer til svømning 48 timer efter endt sygdom.

Klapvogn og lift kan lånes i svømmehallen, men skal stilles tilbage på plads efter brug.

Elektroniske medier (kamera, mobil, iPad og pc) skal være slukket i omklædningsrummet og i svømmehallen.

Der kan i løbet af sæsonen ske aflysning af svømmehold pga. svigt i hallen eller afføring/opkast i vandet. Det er ikke muligt at tilbyde erstatning eller delvis tilbagebetaling af kontingentet.

Det er kun børn, der er tilmeldt svømning i det varme vand, der må opholde sig der.

Mærkedage tages i uge 44, 3, 11 og 20. Min svømmebog medbringes. Forældre må se på i hallen.

Min svømmebog udleveres ved første mærkedag på vandmand og brandmand.

Hvis svømmebogen bliver væk, kan en ny købes for 80 kr. ved henvendelse til sekretæren på kontor@svoem-laksen.dk

Vi opfordre jer til altid at læse jeres mails og til at følge med på vores Facebook side: www.facebook.com/svoemlaksen/. For altid at være opdateret på nyheder eller mulige ændringer.

Lukkedage:

01-09-2020 Første svømmedag

12-10-2020 18-10-2020 Efterårsferie (uge 42)

16-11-2020 Klubmesterskab

19-12-2020 04-01-2021 Juleferie

20-12-2020 Klippe-klisterdag

23-01-2021 NS mini stævne

15-02-2021 21-02-2021 Vinterferie (uge 7)

29-03-2021 05-04-2021 Påskeferie

30-04-2021 02-05-2021 Bededagsferie

13-05-2021 Kristi Himmelfart

31-05-2021 Sidste svømmedag

13-05-2021 Kristi Himmelfart

31-05-2021 Sidste svømmedag