Her vil fremover komme referater fra klubbens generalforsamlinger
 
2018